JSOFT
Tiếp nhận 124 đơn tố cáo, phản ánh về ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp
Qua phân loại, có 12 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử ĐBQH, 112 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng ngày 18/5, tại Nhà Quốc hội diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

Trình bày báo cáo tóm tắt công tác bầu cử, ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tính đến ngày 14/5/2021, Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo của Hội đồng bầu cử Quốc gia đã tiếp nhận 164 đơn thư của công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh về công tác bầu cử và ứng viên ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Qua phân loại, có 12 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử ĐBQH, 112 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, 34 đơn tố cáo, phản ánh về việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, 6 đơn không liên quan đến bầu cử.


Ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia. (ảnh: TTXVN)

Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo đã chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết 69 đơn; xếp lưu 95 đơn, trong đó 62 đơn trùng, 33 đơn không rõ nội dung, đơn không liên quan đến bầu cử. Đến nay công tác xác minh, giải quyết đang được đẩy nhanh, đảm bảo đúng quy định.

Công tác chuẩn bị nhân sự tiến hành theo đúng quy định

Nhìn chung, công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành theo đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng quy định, có cơ cấu hợp lý. Nhân sự được giới thiệu cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, đảm bảo nguyên tắc đúng luật, chất lượng được nâng cao, phương châm không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Về ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, số lượng chính thức ứng cử tính đến thời điểm này là 866 người để bầu 500 đại biểu, tỷ lệ 1,73 người ứng cử để bầu 1 đại biểu.

Về ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, tổng số đại biểu HĐND được bầu theo luật định là 3.726 người, tổng số người ứng cử theo danh sách chính thức là 6.199 người, tỷ lệ 1,66 người ứng cử để bầu 1 đại biểu.

Cấp huyện, tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 22.952 người, tổng số người ứng cử trong danh sách chính thức là 37.458 người, tỷ lệ 1,66 người ứng cử để bầu 1 đại biểu.

Cấp xã, tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 242.312 người, tổng số người ứng cử trong danh sách chính thức là 405.244 người, tỷ lệ 1,67 lần.

Đến ngày 3/5 các tổ bầu cử đã hoàn thành việc niêm yết danh sách người ứng cử ĐBQH khóa XV, ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo đơn vị bầu cử và tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử, đảm bảo chính xác, rõ ràng, đúng tiến độ theo luật định.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử Quốc gia, các địa phương đã rà soát, cập nhật, bổ sung danh sách cử tri, có phương án xử lý đảm bảo tất cả cử tri đủ điều kiện để thực hiện quyền bầu cử.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương cơ bản ổn định. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, các địa phương đã theo dõi chặt chẽ, chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị phòng chống dịch, nhất là khu vực bỏ phiếu, điểm bỏ phiếu, tăng cường kiểm tra xử lý việc tụ tập đông người, không mang khẩu trang nơi công cộng, tăng cường các biện pháp kiểm soát phòng chống dịch./.


Nguồn: vov.vn


Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)