JSOFT
Phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri
Ngày 10/5, tại huyện Tiên Lãng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 3, TP. Hải Phòng, gồm các quận, huyện Kiến An, Dương Kinh, An Lão, Tiên Lãng và Vĩnh Bảo. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 21 điểm cầu các xã, thị trấn.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trình bày chương trình hành động tại Hội nghị.

Sau khi nghe đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hải Phòng giới thiệu tóm tắt tiểu sử, các ứng cử viên đã lần lượt báo cáo cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH khóa XV. Trong đó khẳng định sẽ thường xuyên liên hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, dành nhiều thời gian tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri để kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ.

Tại Hội nghị, cử tri của huyện Tiên Lãng đồng tình với chương trình hành động của các đại biểu, đồng thời bày tỏ niềm tin tưởng vào từng ứng cử viên. Cử tri trong huyện mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ phát huy tốt năng lực, trí tuệ, trọng trách của người đại biểu Quốc hội gần dân hơn, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân dân, thực sự là chiếc cầu nối phản ảnh một cách khách quan, trung thực, những tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri với Quốc hội, đồng thời đóng góp trí lực của mình cho sự phát triển của đất nước.

Cử tri cho biết sẽ quyết tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cử tri đi bầu cử với tỷ lệ cao nhất, thể hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân, đi đôi với thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả. Qua bầu cử lựa chọn được những đại biểu có đủ đức, tài có tâm, có tầm vào đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cử tri huyện Tiên Lãng đề nghị với Quốc hội khóa XV sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng thực hiện thắng lợi Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; đề nghị các đại biểu Trung ương, thành phố quan tâm sớm đầu tư cải tạo, chỉnh trang kênh trung thủy nông của huyện; quan tâm nhiều hơn nữa đến chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu; có cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhất là các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến, tiêu thụ nông sản, bao tiêu đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp...

Thay mặt những người ứng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn, ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri. Đồng thời khẳng định, nếu trúng cử sẽ thực hiện tốt vai trò, trọng trách của người đại biểu, hoàn thành những lời hứa với cử tri, đặc biệt là luôn gần dân, sát dân, là cầu nối đưa ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri, của nhân dân tới Quốc hội. Cùng với đó, sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất, uy tín, nỗ lực hết mình hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.


Nguồn: baochinhphu.vn


Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)