JSOFT
Yên Bái công bố kết quả bầu cử
Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên Bái công bố kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời công bố danh sách 56 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh.


Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số xã Quang Minh, huyện Văn Yên tham gia bầu cử. Ảnh: Báo Yên Bái

Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên Bái cho biết trong ngày bầu cử 23/5/2021, tỉ lệ cử tri trên địa bàn đạt 99,96% (590.080 cử tri đi bầu /tổng số 590.291 cử tri).

Về kết quả bầu cử, cử tri tỉnh Yên Bái đã bầu 6 ĐBQH/10 ứng cử viên, trong đó, tỉ lệ đại biểu nữ, đại biểu trẻ và đại biểu người dân tộc thiểu số đều đạt 50%.

Các cử tri cũng đã bầu được 56 đại biểu HĐND tỉnh/tống số 97 ứng cử viên.

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên Bái, cuộc bầu cử được tổ chức thành công về mọi mặt: Số cử tri đi bầu đạt tỉ lệ cao; an ninh, trật tự, man toàn dịch bệnh được bảo đảm. Trong suốt quá trình bầu cử, trên địa bàn không xảy ra sự cố mất an toàn, an ninh trật tự.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên Bái đã công bố danh sách 56 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Mời bạn đọc xem danh sách TẠI ĐÂY.


Nguồn: baochinhphu.vn


Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)