JSOFT
Vĩnh Long: 50 đại biểu trùng cử HĐND nhiệm kỳ mới
Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long vừa tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, đồng thời công bố danh sách 50 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tại 15 đơn vị bầu cử.


Cuộc họp của Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, tại đơn vị bầu cử số 1, trong số 5 ĐBQH ứng cử, có 3 người trúng cử.

Đơn vị bầu cử số 2, trong số 5 ĐBQH ứng cử, có 3 người trúng cử.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026, có 13 đơn vị bầu cử với 83 người ứng cử; có 50 người trúng cử.

Tại Vĩnh Long, cuộc bầu cử lần này không có trường hợp các đơn vị bầu cử có số cử tri tham gia bỏ phiếu chưa đạt quá nửa tổng số cử tri của đơn vị bầu cử hoặc có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phải tổ chức bầu cử lại.

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long, cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, đạt yêu cầu đề ra, cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao, thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm của nhân dân.

Thời gian tới, Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long sẽ hoàn tất hồ sơ tổng hợp kết quả gửi về Hội đồng Bầu cử Quốc gia theo đúng quy định để được xác nhận kết quả này.

Danh sách 50 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ mới TẠI ĐÂY


Nguồn: baochinhphu.vn


Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)