JSOFT
TP. HCM: 94 người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa X
Ngày 01/6, Ủy ban Bầu cử TPHCM chính thức công bố danh sách 94 người trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.


Cư tri bỏ phiếu bầu tại khu vực bầu cử thuộc Quận 3, TP. HCM - Ảnh: SGGP

Từ 158 ứng cử viên, cử tri đã bầu ra 94 đại biểu HĐND TP. HCM khóa X, khuyết một đại biểu (số lượng quy định của HĐND TP. HCM là 95 đại biểu). Thay vì bầu được 3 đại biểu như những đơn vị bầu cử khác có 5 ứng cử viên, riêng đơn vị bầu cử số 32 (huyện Nhà Bè) chỉ bầu được 2 đại biểu, 3 ứng cử viên còn lại đều có tỉ lệ phiếu bầu dưới 50%.

Trong số 94 người trúng cử đại biểu HĐND TPHCM, có 41 người là nữ (đạt 43,62%), 45 người tái cử (47,87%), có một người tự ứng cử đã trúng cử, có 20 người dưới 40 tuổi, 78 người trúng cử có trình độ trên đại học. Số người ngoài Đảng trúng cử là 4 người.

Về thành phần người trúng cử đại biểu HĐND TP. HCM, có 28 người trong cơ quan Đảng, 21 người trong chính quyền, 14 người thuộc Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ, một người đến từ TAND, 3 người thuộc khối quân đội, công an và 27 người thuộc các cơ quan, đơn vị khác.

Trước đó, vào ngày 23/5 vừa qua, hơn 5,42 triệu cử tri tại TP. HCM đã đi bỏ phiếu ở 3.092 khu vực bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,38%. Trong đó, hơn 4.700 trường hợp đang cách ly tập trung và cách ly tại nhà/nơi lưu trú để phòng, chống dịch COVID-19 cũng đã thực hiện việc bỏ phiếu.

Ủy ban Bầu cử TPHCM đánh giá, công tác tổ chức ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TP. HCM đã diễn ra đúng luật, đúng tiến độ quy định, bảo đảm dân chủ, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân. Cử tri phấn khởi thực hiện quyền bầu cử, đồng thời cho rằng việc bầu cử lần này được thực hiện dân chủ, chu đáo và đúng luật. Công tác bảo đảm y tế trong cuộc bầu cử được quan tâm và thực hiện đúng theo quy định. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến các phương án phòng, chống dịch COVID-19.

Cử tri tại 10 đơn vị bầu cử ĐBQH của TP. HCM cũng đã bầu đủ 30 ĐBQH khóa XV từ danh sách 50 ứng cử viên. Trong 30 người trúng cử ĐBQH, có 9 người là nữ, một người dưới 40 tuổi, 15 người tái cử, một người tự ứng cử. Có 25/30 người trúng cử có trình độ trên đại học.

Danh sách cụ thể 30 người trúng cử ĐBQH khóa XV trên địa bàn TP. HCM đã được Ủy ban Bầu cử TP. HCM báo cáo về Hội đồng Bầu cử Quốc gia để Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố chính thức theo quy định.

Xem danh sách các đại biểu HĐND TPHCM tại đây


Nguồn: baochinhphu.vn


Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)