JSOFT
TP. Đà Nẵng công bố 52 đại biểu trúng cử HĐND Thành phố khóa X
Sáng ngày 31/5, Ủy ban bầu cử TP. Đà Nẵng đã công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.


Một điểm bỏ phiếu trong khu cách ly tại Đà Nẵng - Ảnh: Thế Phong

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử Thành phố, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, bảo đảm phòng chống dịch bệnh COVID-19, tất cả các cử tri đều thực hiện đầy đủ quyền công dân.

Đến 19h ngày 23/5, các tổ bầu cử kết thúc việc bỏ phiếu, tiến hành trình tự, thủ tục kiểm phiếu, lập biên bản báo cáo kết quả bầu cử theo quy định và hướng dẫn của Ủy ban bầu cử Thành phố. Tổng số cử tri trên địa bàn Thành phố là 751.103 người; số lượng cử tri đi bỏ phiếu là 750.296 người, đạt tỉ lệ 99,9%.

Kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Có 52 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND thành phố, 33 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang, 305 đại biểu trúng cử HĐND các xã thuộc huyện Hòa Vang.

Danh sách 52 đại biểu trúng cử HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.


Nguồn: baochinhphu.vn


Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)