JSOFT
Thái Bình: 62 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới
Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình ban hành Nghị quyết công bố danh sách 62 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Cuộc họp của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình. Ảnh: Báo Thái Bình

Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình cho biết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 16 đơn vị bầu cử trên địa bàn được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt và thành công rất tốt đẹp với tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,5%.

Công tác tổ chức bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu được thực hiện chu đáo, trang trọng với tinh thần trách nhiệm cao, có sự chủ động của các thành viên tổ bầu cử. Trong suốt quá trình tổ chức bầu cử, nhân dân và cử tri đều thể hiện sự quan tâm sâu sắc, trách nhiệm cao và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân của mình.

Cử tri tỉnh Thái Bình đã bầu đủ 9 ĐBQH khóa XV và 62 đại biểu HĐND tỉnh, 312 đại biểu HĐND cấp huyện, 6.465 đại biểu HĐND cấp xã, bảo đảm đúng quy định.

Sau khi hoàn tất các công việc liên quan, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình ban hành Nghị quyết công bố danh sách 62 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.Nguồn: baochinhphu.vn


Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)