JSOFT
Tây Ninh: Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh
Uỷ ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh vừa công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá X nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh công bố kết quả bầu cử. Ảnh: Báo Tây Ninh

Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 99,82%. Cử tri tỉnh Tây Ninh bầu đủ 6 ĐBQH khoá XV và  52 đại biểu HĐND cấp tỉnh; 293 đại biểu HĐND cấp huyện; 2.438 đại biểu HĐND cấp xã.

Sau khi xem xét, giải quyết các khiếu nại (nếu có), Ủy ban Bầu cử tỉnh sẽ tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HĐND các cấp thuộc thẩm quyền; cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND khóa mới cho người trúng cử và báo cáo HĐND khoá mới về kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tại kỳ họp đầu tiên.

Danh sách 52 đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ mới TẠI ĐÂY .


Nguồn: baochinhphu.vn


Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)