JSOFT
Phú Thọ: Công bố kết quả bầu cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 1/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ công bố kết quả bầu cử và danh sách đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.


Tỉ lệ cử tri tỉnh Phú Thọ đi bầu cử đạt 99,8%. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Phú Thọ

Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ cho biết cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016 thành công tốt đẹp với tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 99,8%.

Công tác tổ chức bầu cử được triển khai chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, dân chủ, công khai và đúng quy định.

Tại 1.720 điểm bỏ phiếu trên địa bàn, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Cử tri thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Ngày 1/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Danh sách 70 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh TẠI ĐÂY


Nguồn: baochinhphu.vn


Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)