JSOFT
Nghệ An: Công bố kết của bầu cử
Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An, trong cuộc bầu cử lần này, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 98,93%, cao nhất so với các kỳ bầu cử gần đây.

Công tác bầu cử được tổ chức chuyên nghiệp, khoa học, bài bản, vừa đảm bảo phòng, chống dịch, vừa đảm bảo đúng nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu, không để xảy ra sai sót. Không có đơn thư khiếu nại về công tác bầu cử trên phạm vi toàn tỉnh.

Kết quả, cử tri toàn tỉnh đã bầu 13 ĐBQH khóa XV; 83 đại biểu HĐND tỉnh; 736 đại biểu HĐND huyện và 10.991 đại biểu HĐND cấp xã.

Danh sách 83 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Nghệ An TẠI ĐÂY .


Nguồn: baochinhphu.vn


Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)