JSOFT
Ngày mai, kết quả bầu cử sẽ được báo cáo lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ báo cáo sơ bộ về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.


Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra một ngày 27/5/2021 dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Theo dự kiến chương trình, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia trình bày báo cáo sơ bộ của Hội đồng về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019; báo cáo tài chính Nhà nước năm 2019 và báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020./.


Nguồn: vov.vn


Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)