JSOFT
Lai Châu công bố kết quả bầu cử HĐND tỉnh khóa XV
Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu vừa ban hành Quyết định số 125/QĐ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, số lượng khu vực bỏ phiếu là 867; số lượng đơn vị bầu cử là 13 đơn vị; tổng số cử tri trong danh sách 269.660 người; tỉ lệ cử tri đi bầu/cử tri trong danh sách đạt 99,80%.

Số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 83 người; số người trúng cử là 50 đại biểu.

Xem danh sách 50 đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu tại đây


Nguồn: baochinhphu.vn


Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)