JSOFT
Kiên Giang thông báo kết quả bầu cử
Ngày 31/5, tỉnh Kiên Giang thông tin kết quả bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.


Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang thông báo kết quả bầu cử. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Kiên Giang

Theo đánh giá chung, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 tại Kiên Giang diễn ra an toàn đúng quy định pháp luật và thành công tốt đẹp. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, ổn định, giao thông thông suốt. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện tốt.

Trong ngày bầu cử 23/52021, có 1.215.074/1.218.682 cử tri trên địa bàn tỉnh đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,70%.

Kết quả, Kiên Giang bầu đủ 8 ĐBQH trong tổng số 13 người ứng cử.

Các cử tri cũng đã bầu 60 đại biểu HĐND tỉnh trong tổng số 103 người ứng cử. Trong đó: Nữ 16 người, chiếm 26,67%; dân tộc thiểu số 6 người, chiếm 10%; trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 16 người, chiếm 26,67%; ngoài đảng 4 người, chiếm 6,67%; tái cử 22 người, chiếm 36,67%; tôn giáo 3 người, chiếm 05%.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang đã ban hành Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Danh sách 60 đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ mới TẠI ĐÂY .


Nguồn: baochinhphu.vn


Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)