JSOFT
Hòa Bình công bố kết quả bầu cử
Ủy ban Bầu cử tỉnh Hòa Bình ban hành Nghị quyết số 149/NQ-UBBC công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.


Cử tri xã Tây Phong, huyện Cao Phong thực hiện quyền công dân. Ảnh: Báo Hòa Bình.

Tại cuộc bầu cử vừa qua, tỉnh Hòa Bình có 15 đơn vị bầu cử. Toàn tỉnh có 640.468/645.158 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,27 %.

Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Ủy ban Bầu cử tỉnh ban hành Nghị quyết công bố danh sách đại biểu trúng cử HĐND tỉnh.

Danh sách những người trúng cử HĐND tỉnh Hòa Bình TẠI ĐÂY


Nguồn: baochinhphu.vn


Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)