JSOFT
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, sáng ngày 09/5, tại Hội trường trung tâm huyện Trạm Tấu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (Đơn vị bầu cử số 2) và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 14) đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày chương trình hành động tại Hội nghị


Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (Đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Yên Bái) có 05 người gồm: Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Quốc Luận, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Yên Bái; Giàng Thị Dùa, Chuyên viên Huyện đoàn Trạm Tấu; Khang Thị Mào, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mù Cang Chải; Sùng Thị Tường Vy, Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Cang Chải.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 14 gồm 12 xã, thị trấn: Hát Lừu, Bản Mù, Bản Công, Hồ Bốn, Trạm Tấu, Pá Hu, Pá Lau, Túc Đán, Làng Nhì, Tà Xi Láng, Phình Hồ, thị trấn Trạm Tấu thuộc huyện Trạm Tấu) có 5 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh gồm: Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh; Giàng A Thào, Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu; Nguyễn Văn Hòe, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu; Lò Văn Tuất, Phó Bí thư Huyện đoàn Trạm Tấu; Đặng Tiến Dũng, công  chức Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu.


Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Yên Bái trao đổi với cử tri

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái đã thông qua danh sách và tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh. 

Các ứng viên đều thể hiện sự quyết tâm và xác định trách nhiệm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; đồng thời khẳng định nếu được tín nhiệm bầu, sẽ tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội, nhất là trong công tác lập pháp của Quốc hội, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn trong tình hình mới, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, dễ áp dụng, có tính ổn định lâu dài. 

Cùng với đó, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc vai trò, trách nhiệm của đại biểu nhân dân, luôn đặt lợi ích chính đáng của Nhân dân lên trước; luôn sâu sát, gắn bó chặt chẽ với Nhân dân; tăng cường đi thực tế, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, HĐND tỉnh…

Cử tri huyện Trạm Tấu đánh giá cao về chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri đề nghị các ứng cử viên quan tâm, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là tại xã vùng đặc biệt khó khăn; đề nghị Trung ương có các cơ chế, chính sách và nguồn lực đầu tư cho vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, giúp người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, phát triển bền vững. 

Cử tri huyện Trạm Tấu cũng đề nghị Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách đào tạo đặc thù cho cán bộ y tế vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở tuyến xã; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống; quan tâm đầu tư hỗ trợ các hoạt động quảng bá, xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn huyện. 


Quang cảnh Hội nghị

Thay mặt các ứng cử viên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trân trọng gửi lời cảm ơn các cử tri và tiếp thu những ý kiến tâm huyết, đầy trách nhiệm, thể hiện sự đồng tình cao với chương trình hành động của các ứng cử viên. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh trà khẳng định, các ứng cử viên nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội và HĐND tỉnh sẽ nỗ lực, cố gắng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, cố gắng thực hiện thật tốt và mong muốn cử tri sẽ giám sát các ứng cử viên thực hiện chương trình hành động đã đề ra./.

Thanh Tuấn – Đăng Minh

Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)