JSOFT

Tin tức > Tin tức sự kiện

Trải qua quy trình 5 bước với 3 vòng hiệp thương cùng các hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức chặt chẽ, dân chủ, cẩn trọng, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV.
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tại Điều 72 quy định: “Trường hợp đặc biệt cần hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định, Ủy ban Bầu cử trình Hội đồng Bầu cử Quốc gia xem xét, quyết định”.
Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên đang có hơn 500 người bị tạm giữ, tạm giam.
Theo số liệu tổng hợp của các địa phương, cả nước có 69.198.594 cử tri thực hiện quyền bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5 tới.
Chủ nhật ngày 23/5/2021 là Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang với lực lượng công an 13 tỉnh khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.
Đại diện của đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia làm đại biểu Quốc hội đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc mang tiếng nói, tâm tư nguyện vọng của đồng bào đến với Quốc hội, Chính phủ để xây dựng chính sách, triển khai chính sách phù hợp với điều kiện, phong tục tập quán của đồng bào.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, sáng ngày 09/5, tại Hội trường trung tâm huyện Trạm Tấu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (Đơn vị bầu cử số 2) và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 14) đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, ngày 07/5, tại xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (Đơn vị bầu cử số 2) tỉnh Yên Bái và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX (Đơn vị bầu cử số 11) đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã: Nghĩa Tâm, Minh An, Đại Lịch, Cát Thịnh, Thượng Bằng La và thị trấn Nông trường Trần Phú của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Hội đồng bầu cử quốc gia vừa ban hành Văn bản số 644/HĐBCQG-VPHĐBCQG gửi Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử.

Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)