JSOFT

Tin tức > Tin tức sự kiện

Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo các nội dung công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo báo cáo kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có 1.084 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Chiều 8-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười một, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, với 438/442 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 91,25% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội.
Trong các ngày 18 và 19/3/2021, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại các tỉnh Nam Định, Hưng Yên và Thái Bình.
Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯMTTQ) Việt Nam, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia.
Ngày 22/3/2021, Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết số 160/NQ-HĐBCQG hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) vì lý do bất khả kháng.
Ngày 25/3/2021, Hội đồng bầu cử quốc gia có Công văn 109/VPHĐBCQG-PL trả lời vướng mắc về lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác.
Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, 50 ngày trước ngày bầu cử, các khu vực bỏ phiếu sẽ thành lập Tổ bầu cử.
Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao...
Chiều ngày 31/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức họp các vụ, đơn vị của Ban xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì cuộc làm việc.

Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)