JSOFT

Tin tức > Tin hoạt động bầu cửa ở bộ, ngành, địa phương

Chiều ngày 27/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai họp báo thông tin kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021- 2026.
Ngày 27/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Phước đã ban hành thông báo về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở tỉnh Bình Phước.
Ủy ban Bầu cử TP. Hà Nội đã thống nhất thông qua biên bản về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND Thành phố để hoàn thiện báo cáo gửi Hội đồng Bầu cử Quốc gia và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng theo thẩm quyền.
Theo Báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lạng Sơn ngày 26/5 về tình hình và kết quả sơ bộ cuộc Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Lạng Sơn có 4.335 đại biểu trúng cử, trong đó có 1.201 đại biểu nữ.
Ngày 23/5/2021, hơn 69 triệu cử tri trên cả nước đã thực hiền quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Bình Thuận đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 4 đại biểu tại địa phương
Uỷ ban bầu cử tỉnh Kiên Giang ra công văn chỉ đạo tổ chức bầu cử thêm đối với 1 huyện và 2 xã do không bầu đủ 2/3 số lượng đại biểu HĐND được bầu đã ấn định.
Tỉnh Sơn La có 65 người trúng cử đại biểu HĐND khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ, tính đến 12 giờ ngày 23/5, toàn tỉnh có 854.759 cử tri đi bầu trong tổng số 1.097.969 cử tri, đạt 77,85%.
Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu, tính đến 11 giờ, tỷ lệ cử tri ở Lai Châu đi bầu cử đạt 71,1%, trong đó có 16 xã có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)