JSOFT

Tin tức > Tin hoạt động bầu cửa ở bộ, ngành, địa phương

Toàn tỉnh có 1.176.335/1.177.072 cử tri tham gia đi bầu, đạt tỉ lệ 99,94%. Kết quả, đã bầu ra 7 ĐBQH, 57 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 563 đại biểu HĐND cấp huyện và 5.302 đại biểu HĐND cấp xã.
Chủ tịch Ủy Ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên ký ban hành Nghị quyết số 188/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Yên vừa thông tin về kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng ngày 29/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên-Huế công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 28/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bến Tre tổ chức Kỳ họp thứ 7, nhằm tổng kết sơ bộ và tổ chức triển khai các công việc sau Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ngày 28/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên tổ chức công bố kết quả bầu cử và danh sách 52 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 28/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp báo thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ngày 27/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang ban hành Nghị quyết công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021- 2026.
Ngày 26/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Định đã thông qua biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV và biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)