JSOFT

Tin tức > Tin hoạt động bầu cửa ở bộ, ngành, địa phương

Ngày 28/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bến Tre tổ chức kỳ họp thứ 7 nhằm tổng kết sơ bộ và tổ chức triển khai các công việc sau ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 28/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Sóc Trăng ban hành Nghị quyết số 04/NQ-UBBCT về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ủy ban Bầu cử tỉnh Nam Định công bố kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 28/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên tổ chức công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ngày 28/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 118/QĐ-UBBC công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 16 đơn vị bầu cử trên địa.
Ngày 28/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lạng Sơn công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 26/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Định đã thông qua biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV và biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Chiều ngày 27/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai họp báo thông tin kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021- 2026.
Chiều ngày 27/5, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Bình Dương đã thông tin về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng ngày 28/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang ban hành quyết định về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)