JSOFT

Tin tức > Tin hoạt động bầu cửa ở bộ, ngành, địa phương

Chiều 4-2, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành phố tổ chức cuộc họp để triển khai các nhiệm vụ trong thời gian đến. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi họp; cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.
Sáng ngày 04/02, đã diễn ra phiên họp thứ I của Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Ngày 22/01/2021, UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 257/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Sáng ngày 22/01, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp lần thứ nhất để thống nhất triển khai một số nội dung về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Thủ đô.
Ngày 14/01/2021, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 275/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội.

Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)