JSOFT
63 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ mới
Uỷ ban Bầu cử tỉnh Hải Dương ban hành Nghị quyết công bố kết quả và danh sách 63 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026.


Cử tri trong khu vực phong tỏa thực hiện quyền công dân. Ảnh: Báo Hải Dương

Ủy ban Bầu cử tỉnh Hải Dương cho biết mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng cử tri toàn tỉnh vẫn thực hiện rất tốt quyền và nghĩa vụ công dân với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đạt rất cao.

Theo đó, tỷ lệ cử tri Hải Dương đi bầu cử vào ngày 23/5 đạt tới 99,67%. Nhiều địa phương trong tỉnh có số cử tri đi bầu cử gần như tuyệt đối, trong đó có 20 xã, phường, thị trấn và 538 khu vực bỏ phiếu có 100% số cử tri đi bầu cử. Đây là minh chứng cho thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày hội của toàn dân.

Việc bỏ phiếu tại các khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa do ảnh hưởng của dịch COVID-19 được tổ chức chu đáo, an toàn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong kỳ bầu cử cơ bản ổn định, không phát sinh tình huống đột xuất, bất ngờ. Các lực lượng tham gia thực hiện công tác bầu cử đều nhiệt tình, trách nhiệm, tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch.

Sau khi hoàn tất các công việc liên quan, Uỷ ban Bầu cử tỉnh Hải Dương ban hành Nghị quyết công bố kết quả và danh sách 63 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Danh sách 63 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Hải Dương TẠI ĐÂY .


Nguồn: baochinhphu.vn


Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)