JSOFT
Tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo hình thức trực tuyến
Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 696/QĐ-BNV về Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và các lớp tập huấn giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa khai mạc Lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Lạng Sơn

 

Mục đích các lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đảm bảo 100% đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sau bầu cử được bồi dưỡng. Đồng thời, trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã.


Bộ Nội vụ dự kiến tổ chức 02 lớp bồi dưỡng cho khoảng 3800 - 4000 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo hình thức trực tuyến (từ đầu cầu Bộ Nội vụ đến 63 điểm cầu các địa phương); để đảm bảo thuận lợi cho các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ và cử đại biểu tham gia các lớp bồi dưỡng, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức chiêu sinh thành 2 đợt. Thời gian tổ chức dự kiến cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2021.

Cùng với đó, sẽ tổ chức 04 lớp tập huấn trực tiếp cho khoảng 1.000 giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã. Thời gian tổ chức dự kiến từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, tại 03 khu vực, cụ thể:

Khu vực miền Bắc, tập huấn trực tiếp tại tỉnh Quảng Ninh cho 250 giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã của 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 250 giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã của 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tổ chức tại tỉnh Nghệ An.

Khu vực miền Trung, tổ chức tại thành phố Đà Nẵng cho 250 giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã của 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Khu vực miền Nam, tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh cho 250 giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã của 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ giao Vụ Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chủ trì, tham mưu trình Lãnh đạo Bộ kế hoạch chi tiết, tổ chức chiêu sinh các lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và các lớp tập huấn giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia và các cơ quan liên quan lựa chọn và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt danh sách giảng viên, báo cáo viên tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và các lớp tập huấn giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đồng thời, giao Vụ Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phối hợp với Văn phòng Bộ, các địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã tại các địa điểm được lựa chọn./.

Thanh Tuấn

Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)