JSOFT
Quảng Ninh thông báo kết quả bầu cử
Ngày 27/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh họp báo thông tin về kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.


Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh họp báo thông tin kết quả bầu cử. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Theo kết quả bầu cử, cử tri tỉnh Quảng Ninh đã bầu đủ 8 ĐBQH, 66 đại biểu HĐND tỉnh, 420 đại biểu HĐND cấp huyện.

Cuộc bầu cử diễn ra an toàn; không có đơn vị nào phải bầu lại ĐBQH, HĐND tỉnh, HĐND huyện.

Đối với cấp xã, có chỉ có 1/177 khu vực bỏ phiếu phải bầu thêm đại biểu HĐND xã.

Trong cuộc bầu cử lần này, tỉ lệ cử tri tỉnh Quảng Ninh đi bỏ phiếu đạt 99,95%.

ĐBQH có tỉ lệ trúng cử bình quân là 89,10% (cao nhất là 93,5%, thấp nhất là 82,04%).

Đại biểu HĐND tỉnh có tỉ lệ trúng cử bình quân là 87,88% (cao nhất là 97,36%, thấp nhất là 68,57%).

Kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026:

Nguồn:Báo Quảng Ninh


Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)