JSOFT
Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 12 địa phương
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch HĐND các tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Gia Lai, Nghệ An, Hà Nam, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Tháp, thành phố Hải Phòng và thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Cụ thể, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa phê chuẩn kết quả bầu: Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre khóa X đối với bà Hồ Thị Hoàng Yến kể từ ngày 29/6/2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X đối với bà Hồ Thị Cẩm Đào kể từ ngày 24/6/2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII đối với ông Hoàng Trung Dũng kể từ ngày 25/6/2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đối với ông Hồ Văn Niên kể từ ngày 29/6/2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đối với ông Thái Thanh Quý kể từ ngày 4/7/2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX đối với bà Lê Thị Thủy kể từ ngày 2/7/2021; Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI đối với ông Phạm Văn Lập kể từ ngày 29/6/2021; Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ khóa X đối với ông Phạm Văn Hiểu kể từ ngày 25/6/2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX đối với bà Lê Thị Kim Dung kể từ ngày 4/7/2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X đối với bà Phương Thị Thanh kể từ ngày 30/6/2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII đối với ông Phạm Viết Thanh kể từ ngày 30/6/2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X đối với ông Phan Văn Thắng kể từ ngày 2/7/2021.


Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã phê chuẩn kết quả bầu: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre khóa X đối với ông Lê Văn Khê và ông Huỳnh Quang Triệu kể từ ngày 29/6/2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X đối với ông Nguyễn Văn Khởi và ông Lê Văn Hiểu kể từ ngày 24/6/2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII đối với ông Trần Văn Kỳ và ông Trần Tú Anh kể từ ngày 24/6/2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đối với bà Ayun H’Bút và ông Trương Văn Đạt kể từ ngày 29/6/2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đối với ông Nguyễn Nam Đình và ông Nguyễn Như Khôi kể từ ngày 4/7/2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX đối với ông Bùi Văn Hoàng và ông Đặng Thanh Sơn kể từ ngày 2/7/2021; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI đối với ông Bùi Đức Quang kể từ ngày 29/6/2021; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ khóa X đối với ông Nguyễn Thành Đông và ông Nguyễn Xuân Hải kể từ ngày 25/6/2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX đối với bà Lê Thị Thanh Trà và bà Phạm Thị Minh Xuân kể từ ngày 30/6/2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X đối với ông Nông Quang Nhất và bà Hoàng Thu Trang kể từ ngày 30/62021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII đối với ông Mai Ngọc Thuận kể từ ngày 30/6/2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X đối với bà Nguyễn Thị Kim Tuyến và ông Kiều Thế Lâm kể từ ngày 2/7/2021.

Nguồn: TTXVN

Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)