JSOFT
Kỳ 3: Vinh dự lớn nhưng trách nhiệm cũng nặng nề
PGS. TS. Bùi Thị An, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa XIII; ông Nguyễn Hồng Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia TP. Hà Nội nhấn mạnh trở thành ĐBQH là một vinh dự lớn nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước cử tri và nhân dân.

Ông Nguyễn Hồng Tuyến

4 phẩm chất cần có

Ông Nguyễn Hồng Tuyến cho rằng, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam với các chức năng chính là thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao đối với những hoạt động của Nhà nước.

Quốc hội khóa XV đã tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách ít nhất là 40%. Đối với các đại biểu Quốc hội chuyên trách, ngoài việc đảm bảo các tiêu chuẩn của ứng cử viên đại biểu Quốc hội được quy định tại điều 7 của Luật Tổ chức Quốc hội, thì còn phải đáp ứng một số yêu cầu cao hơn về trình độ chuyên môn, về chức vụ công tác, về sức khỏe, độ tuổi ứng cử và tái ứng cử.

Về những phẩm chất mà một đại biểu Quốc hội cần có, ông Nguyễn Hồng Tuyến nhấn mạnh vào 4 điểm.

Thứ nhất, đại biểu Quốc hội phải có đạo đức tốt, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo đúng tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội. Thứ hai là có bản lĩnh, dám đấu tranh, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thứ ba là phải có năng lực trình độ phân tích, hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật. Thứ tư là phải biết lắng nghe ý kiến, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phục vụ nhân dân và phải vì nhân dân.

“Tôi rất kỳ vọng và tin tưởng, thời gian tới hoạt động của đại biểu Quốc hội tại Nghị trường cũng như trong quá trình tham gia vào các hoạt động giám sát, xây dựng pháp luật, chắc chắn sẽ đáp ứng được yêu cầu đề ra, góp phần đưa đất nước trở nên phồn vinh, thịnh vượng”, ông Nguyễn Hồng Tuyến khẳng định.


PGS. TS. Bùi Thị An

Vinh dự lớn, trách nhiệm nặng nề

Còn theo PGS. TS. Bùi Thị An, trở thành ĐBQH là một vinh dự lớn nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước cử tri và nhân dân.

ĐBQH phải nói được tiếng nói của người dân, phản ánh được ý kiến, nguyện vọng của người dân trong quá trình xây dựng luật pháp, chính sách và phải bảo đảm được quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Để làm được điều đó, mỗi đại biểu phải có bản lĩnh, khách quan, công tâm khi đến nghị trường.

“Đã là đại diện cho dân, đại biểu có thể phát biểu thẳng thắn, không chịu áp lực nào; phải đặt mình vào vị trí của người dân thì mới hiểu người dân và có tiếng nói đại diện của người dân nơi nghị trường”, bà An nói.

Theo dự kiến về cơ cấu Quốc hội khóa XV, tỷ lệ đại biểu chuyên trách sẽ tăng từ 35% lên 40% (trong tổng số 500 đại biểu), đồng thời giảm đại diện ở các khối khác như hành pháp, lực lượng vũ trang... Bà Bùi Thị An ủng hộ tăng tỷ lệ chuyên trách do việc tăng số lượng ĐBQH chuyên trách có năng lực, trình độ là một trong những việc quan trọng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa tới.

Đại biểu chuyên trách là đại biểu dành 100% thời gian cống hiến cho Quốc hội, họ là những chuyên gia vì thế phải lựa chọn được những đại biểu thực sự là những người am hiểu pháp luật, am hiểu tình hình thực tiễn và xã hội, có hiểu biết rõ ràng, sâu sắc về nhận thức chính trị, có trách nhiệm với sự phát triển của đất nước.

“Chất lượng của đại biểu chuyên trách quyết định quan trọng đến chất lượng hoạt động Quốc hội. Nếu đội ngũ chuyên trách không có trình độ, kém tính chuyên nghiệp sẽ ảnh hưởng tới chất lượng nghị trường”, bà An nêu quan điểm.

Như bà An chia sẻ, tăng đại biểu chuyên trách phải đi liền với triển khai tốt những giải pháp nâng cao chất lượng của khối đại biểu này. Do đó, ngay từ đầu khi chọn các đại biểu chuyên trách, các đại biểu này đương nhiên phải hội đủ tiêu chuẩn rồi.

Bà An cũng lưu ý mỗi ứng cử viên ĐBQH cần nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm của mình trước cử tri để thuyết phục sự tín nhiệm của cử tri. Họ sẽ là đại biểu của nhân dân nên cũng được nhân dân giám sát ngay từ khi được đề cử và chính họ phải thể hiện được phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, lòng trung thành, khát khao cống hiến để được cử tri tín nhiệm và lựa chọn.

Kỳ vọng các đại biểu tại nghị trường Quốc hội khóa XV sẽ xứng đáng là đại diện của hơn 90 triệu dân Việt Nam để hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng vào năm 2045, bà Bùi Thị An cũng mong mỗi người dân với trách nhiệm cao nhất, hãy dành thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng để lựa chọn và bầu những người đại diện thật sự xứng đáng cho mình.

(Còn nữa)


Nguồn: baochinhphu.vn


Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)