JSOFT
Đại biểu Quốc hội tin tưởng các ứng viên được bàu sẽ đóng góp trách nhiệm, tâm huyết vào hoạt động của Quốc hội
Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiều đại biểu Quốc hội tin tưởng cuộc bầu cử sẽ diễn ra thành công tốt đẹp; tin tưởng những người được bầu sẽ có nhiều đóng góp trách nhiệm, tâm huyết tiếp tục nâng cao hơn nữa hoạt động của cơ quan dân cử.


Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ nó nhỏ bé, nhưng giá trị của nó vô cùng to lớn. Nhân dân ta đã trải qua biết bao gian khổ, hy sinh xương máu trong cuộc kháng chiến thực dân và phong kiến mới giành được nó”.

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây cũng là thời điểm người ứng cử tiến hành vận động bầu cử thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri và thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Đây cũng là thời gian quan trọng để cử tri nghiên cứu, tìm hiểu về chương trình hành động mà các ứng cử viên nêu ra có đáp ứng ý chí, nguyện vọng chính đáng, xứng đáng đại diện cho Nhân dân nói lên tiếng nói trước Quốc hội.

Vì vậy, công tác thông tin, tuyên truyền để người dân nắm rõ quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân theo quy định của pháp luật để lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Thông qua lá phiếu bầu, người dân sẽ gửi gắm niềm tin vào những ứng cử viên, chọn ra những người đủ đức, đủ tài để đại diện cho tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của mình cũng như lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để vận động nhân dân thực hiện.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ nó nhỏ bé, nhưng giá trị của nó vô cùng to lớn. Nhân dân ta đã trải qua biết bao gian khổ, hy sinh xương máu trong cuộc kháng chiến thực dân và phong kiến mới giành được nó”. Vì vậy, lá phiếu bầu của nhân dân chứng tỏ quyền làm chủ thật sự của mỗi công dân dưới chế độ dân chủ và tự do của Nhà nước ta. Việc đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của mỗi cử tri để lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho tiếng nói của nhân dân.


Ông Nguyễn Tạo, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Qua hoạt động tiếp xúc cử tri ở đại phương, ông Nguyễn Tạo, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cho biết, cử tri và Nhân dân rất mong đợi vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Còn với tư cách là đại biểu Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Tạo cũng mong muốn, công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng để tất cả cử tri hiểu được quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài tham gia cơ quan dân cử, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Việc bầu đúng, bầu trúng người để những người được trúng cử sẽ thực hiện và hoàn thành tốt chương trình hành động đã cam kết với cử tri và cử tri là người luôn theo dõi, giám sát đại biểu để phát huy trách nhiệm mà cử tri đã gửi gắm niềm tin.

Đại biểu Nguyễn Tạo cũng tin tưởng, với không khí dân chủ, đổi mới, cử tri sẽ chọn được đại biểu ưu tú nhất, bầu vào cơ quan dân cử và mong muốn các đại biểu chuyên trách của Quốc hội khóa XV sẽ đóng góp tốt hơn nữa, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Quốc hội khóa XV, để Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.

Đại biểu Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV cho rằng, cử tri sẽ có sự đánh giá khác nhau đối với từng ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử và ứng cử viên đã từng là đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Đối với người từng là đại biểu dân cử, cử tri sẽ so sánh hoạt động của đại biểu trong nhiệm kỳ vừa qua, nếu tái cử sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại diện của người dân tiếp tục phản ánh những vấn đề đang tồn tại ở địa phương. Ứng cử viên đó nếu được tái cử phải tiếp tục đeo bám để giúp người dân giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Còn với những ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử, cử tri sẽ có sự quan tâm đến việc nghiên cứu, tìm hiểu lý lịch, các thông tin do cơ quan chức năng cung cấp tại các điểm bầu cử về lý lịch của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp về trình độ chính trị, trình độ chuyên môn. Bên cạnh đó, để cử tri tiếp cận được đầy đủ thông tin về ứng cử viên, các thành viên trong tổ bầu cử, ủy ban bầu cử cũng cần tạo điều kiện cho cử tri tiếp cận với thông tin của ứng cử viên để cử tri có thể thể hiện chính kiến, quam điểm của mình thông qua lá phiếu.


Đại biểu Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV.

Đại biểu Tôn Ngọc Hạnh tin tưởng, khi người dân được tuyên truyền đầy đủ về quyền, nghĩa vụ của cử tri và có thông tin đầy đủ về người ứng cử thì sự cảm tính trong lá phiếu của cử tri sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, trình độ dân trí của người dân ngày càng cao, trong khi đó người dân tiếp cận thông tin một cách dễ dàng từ nhiều nguồn khác nhau, nên cử tri sẽ đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu của từng ứng cử viên để có sự lựa chọn sáng suốt.

Để xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, đại biểu Trần Văn Lâm, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV cho rằng, đại biểu dân cử thì cần giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với cử tri và Nhân dân để kịp thời lắng nghe chính xác, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh tới cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đại biểu dân cử cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mình nâng cao hơn nữa vai trò đại diện của Nhân dân trong công tác giám sát với nhiều hình thức giám sát thường xuyên thông qua các hoạt động trên nghị trường trong hoạt động lập pháp. Trước khi quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước thì đại biểu cần nghe nhiều, hiểu vấn đề, lắng nghe, tham khảo ý kiến của các chuyên gia để hiểu biết sâu sắc về vấn đề từ đó đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Còn với Tiến sỹ Nguyễn Viết Chức, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, đại biểu Quốc hội Khóa XI cảm thấy rất tự hào các khóa sau, trình độ, chất lượng đại biểu Quốc hội ngày càng cao hơn,  Quốc hội hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Với tư cách là cử tri, Tiến sỹ Nguyễn Viết Chức cho biết trong Ngày hội toàn dân tới đây ông cũng sẽ thực hiện đúng trách nhiệm, quyền lợi đó là đi bầu cử để lựa chọn người xứng đáng đại diện cho mình vào cơ quan dân cử. Ông cũng bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển chung của đất nước, có nhiều người xứng đáng trở thành đại biểu Quốc hội, nhưng cử tri cần sáng suốt lựa chọn ai xứng đáng hơn, ai phù hợp hơn để đảm trách nhiệm vụ quan trọng trong cơ quan dân cử, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ và sôi động./.


Nguồn: hoidongbaucu.quochoi.vn


Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)